Search
Close this search box.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

AK Relations Oy , Y-tunnus 2435092-9
Ruokokuja 2A2, 01300 Vantaa
info@ecoil.fi

Yhteyshenkilö

Mari Rantanen
info@ecoil.fi

AK Relations Oy Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri asiakkaista sekä rekisteri Uutiskirjeen tilaajista.

Käyttötarkoitus

Rekistereitä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä käytetään markkinointiin.

Tietosisältö

Asiakasrekisterissä on tilaavien asiakkaiden tiedot mm. yhteydenpitoa, toimituksia ja laskutusta varten. Asiakkaan nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja sopimus- /tilaustiedot. Uutiskirjerekisterissä on uutiskirjeen tilaajien nimi jasähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilaus/ sopimusvaiheessa, esim. tilauslomakkeella /sähköpostitse/ kysymällä/ arvonta /kilpailukuponkien täytön yhteydessä.


Uutiskirjeen rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilauslomakkeelta. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa muuttaa, perua ja täydentää tietojaan uutiskirjeen mukana
olevasta linkistä. Markkinointi- ja viestintärekisteriin kerätään tietoja myös ulkopuolisista palveluista tai sovelluksista, kuten Facebook, Instagram, muut sosiaalisen median kanavat, Mailchimp, mahdolliset messut ja tapahtumat, asiakastapaamiset ja yhteistyökumppanit.

Säännönmukaiset tietojen luovutus

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta ulkopuolelle. Sähköpostiohjelman palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella.

Mari Rantanen on tehnyt DPA-sopimuksen Mailchimpin kanssa. MailChimp ovat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tällöin rekisterin
sisältämät henkilötiedot siirtyvät Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla US/EU Privacy Shield -järjestelyllä. Rekisterin suojauksen Kaikki rekisterin tiedot
on tallennettu tietojärjestelmään ja ne periaatteet on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Tietoihin pääsee vain Mari Rantanen.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekijoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseään koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröityneillä on mahdollisuus päästä muokkaamaan tietojaan ja tarvittaessa peruuttamaan tietonsa jokaisessa uutiskirjeen lopussa tulevan linkin kautta.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sivujen sisältö ja ladattavat oppaat voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivulle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla ns. Affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntiprovisioita.

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettyä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja
sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Useimmat selainohjaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer- selainohjelman ”Työkalut”-valikosta löytyvän ”Internet asetukset”-valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.